|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۲ مطلب با موضوع «جرعه های بندگی :: بهشت و جهنم» ثبت شده است


این روز و شب ها
رفتن به بهشت
و رهایی از جهنم
کمترین خواسته های
من است،
خدای من.

چه دیدنی می شود

بهشت

وقتی که زینتش تو باشی.