|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۲ مطلب با موضوع «فکر» ثبت شده است


پاکی بدون فکر در معرض

آلودگی ست.

اگر دانا نیستی

     حداقل

به فکر دانستن باش.