|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۳ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است


خلق کنندگان حماسه سیاسی
زین پس منتظرند
که حماسه اقتصادی
را مسئولین شروع کنند!
چشم دنیا امروز به دست ماست
ودستهای ما آماده
برای خلق یک حماسه سیاسی.
ای کاش دلسوزان نامه بدست!
زمان فتنه هم دلسوزی
میکردند،
و برای بی بصیرت های که
به سران فتنه سواری میدادند،
نامه می نوشتند،
و آنجا هم زنگ اعلام تکلیفشان
به صدا در می آمد.
ای کاش...