|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۳ مطلب با موضوع «حجاب» ثبت شده است


چقدر شهرمان
با پوشش تو
سربزیر
می شود.

از خودم شرم دارم

که امروز با چادرت

تو شدی

مبارز خط مقدم.

چادر امروز تو

    همان

اسلحه دیروز

من است.