|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۳ مطلب با موضوع «شیطان» ثبت شده است


بیا با

اعتکاف

اعتراف به

اعتماد،

یک عمر به

شیطان رو،

با شرمساری

به محضر خدا ببریم.

انقدر خوب برابر خدا ملق بازی میکنیم

که خود شیطون ایستاده

برامون کف میزند...


اوقات اذان،

اوقات طلایی برای انسان و شیطان

است.

یکی برای چند برابر سود بردن از رابطه.

دیگری برای چند برابر سود بردن از قطع رابطه.