|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۷۱ مطلب با موضوع «جرعه های حکمت» ثبت شده است


مراقبت

از دستاوردها

نوعی مبارزه است

در تمام زمینه ها.

خوشا آنان که

گذشتند

از لذت های موقت،

به امید

رسیدن به لذت های

دائمی و

بی پایان.

هستند

کسانی

که لذت ها رو تصاحب میکنند!

نه اسیر

و مغلوب

و دربند

آنند.

گاهی سوال آنقدر که

طرف خطابش با وجدان است

با زبان نیست!

ولی خیلی وقت ها

پاسخگو 

زبان است.

چون ادعا

نکرد

میشود فهمید

که

عدالت داشت.

تمام خوشبختی

که امروز

گم شده همه ست

قسمتی از بندگیه

که امروزه

فراموش شده ماست.

آره

بندگی را میشود

حتی به بهانه

خوشبختی

پر رنگ کرد.

صبر تو سازنده

تو بود

و خطاهای من

سوزاننده من.

وقتی که دادن،

شکور

وقتی که ندادن،

صبور.

تا نتیجه آن بشود،

رسیدن و عبور.

نماز شب؛

برای بعضی ها حکم

پول توجیبی معنوی

هرروزشون رو داره،

یعنی شب میکوشند 

یه سرمایه،

و پشتیبان،

برای پیشبرد

کارهای معنوی

روزمره

بدست بیاورند.

خدایا میدانم

بها نمیخواهی!

بلکه

بهانه هم کافیست.

پس بهانه هایم را

هم

بی بها قبول کن.

سحرها مفارقت.

صبح ها مداومت.

ظهرها مراقبت.

شب ها مقاومت، 

مقاومت در چه؛

در باقی ماندن حاصل شده از

مفارقت ها و

مداومت ها و

مراقبت ها.

اعتکاف

همان

حالتی را

گوشزد میکند!

که قرار بود،

تمام عمر،

آنگونه باشم.