|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۳ مطلب با موضوع «دنیا و آخرت» ثبت شده است


یادمان باشد،

بدون اختیار به دنیا می آییم،

ولی با اختیار انتخاب می کنیم که چگونه

به آخرت برویم.

با آن چشمی که دنیا به تو نگاه می کند

به او نگاه نکن

چون او به چشم طعمه به تو نگاه می کند.

و تو باید به چشم حیوان درنده که نباید با او

انس گرفت نگاهش کنی.

به دنیا آنچنان نظر کن

       که انگار در

خوارستان زندگی می کنی.