|یکـــ جـرعـه نــور|
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت

۱۲ مطلب با موضوع «جرعه های بندگی :: بنده نامه» ثبت شده است


اعتکاف؛

خدا را

از نزدیکترین

زاویه 

دیدن است.

خدایا به ما آموختی؛

نسبت به گذشته،

مراقب از دستاوردها،

و نسبت به آینده،

کسب توفیقات

قسمتی از 

وظیفه ی

هر روز

ماست.

ماهی که

صبغة الله گرفتن

در آن راحت است.

خدایا هروقت برای دیده شدن

نوشتم، ندیدنم

و هروقت برای

تو نوشتم

دنیا دیده شدم.
روزی مجنون از سجاده شخصی

عبور میکرد مرد نماز را شکست و

گفت:مردک درحال رازونیاز باخدا بودم

تو چگونه این رشته را بریدی.

مجنون لبخندی زد و

گفت:عاشق بنده ای هستم

وتو را ندیدم،تو عاشق خدایی و

مرا دیدی .......

بنده نامه :

خدایا ما تو را می بینیم ولی نگاهت نمی کنیم،

صدایت را می شنویم ولی گوش نمی دهیم،

اما تو ای خدای من،

هم می بینی هم نگاه می کنی،

هم می شنوی وهم گوش می دهی.

میتونی طوری زندگیت رو تنظیم کنی

که صدای زنگ ساعتت هم برا

خدا باشه.

 

هرگاه خدا از زندگیت

در زندگیت پرنگ تر بود

انگاه بنده ای...

 


خدایا به گونه ای زندگی می کنم

که بنده بودنم از زنده بودنم

پر رنگ تر باشد.

 

خالی از شرمنده گی ست

تا زندگیت بندهگی ست.

 


صبر 
در کنار مشکلات
الطاف الهی را

نازل میکند.

 


خدایا!

بابنده گی که بمن داده ای زندگی میکنم.

نه اگر زندگی دادی بنده گی کنم.